Autorska Galeria Rze¼by
Bronis³awa Chromego


ul. Krańcowa 4
30-223 Kraków
Wola Justowska
Park Decjusza

AKTUALNO¦CI


SUBSKRYPCJA AKTUALNO¦CI   

UWAGA! Ze wzglźdu na utratź adresów e-mail zgromadzonych dotychczas na li¶cie subskrybentów
bardzo prosimy o ponowne zarejestrowanie siź
przy pomocy poniæszego formularza.
Na zg³oszony adres wysy³ane bźd± informacje
o aktualnych imprezach i innych wydarzeniach
zwi±zanych z dzia³alno¶ci± Galerii Autorskiej
Profesora Bronis³awa Chromego.


prof. Bronis³aw Chromy - wystawy indywidualne

1961Kraków, Barbakan, Dni Krakowa (rze¼ba)
1962Kraków, Planty, Dni Krakowa (rze¼ba)
1964Kraków, Planty, Dni Krakowa (rze¼ba)
1965Kraków, Skwer Wyæszej Szko³y Rolniczej (rze¼ba)
1966Warszawa, Krakowskie Przedmie¶cie (rze¼ba)
Kraków-Nowa Huta, Plener (rze¼ba)
1967Zakopane, Polana Chocho³owska (rze¼ba)
Grudzi±dz
Budapeszt
1968Kraków, Klub Dziennikarzy
Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
1969Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych
"Flamingi", Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza
1970Kraków, "Wystawa Jednej Rze¼by"
1972Warszawa
Katowice
Wroc³aw
Kraków, Liceum Sztuk Plastycznych (rze¼ba)
1973Toruń, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
Bydgoszcz, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
Katowice, Biuro Wystaw Artystycznych
Grudzi±dz, Muzeum Okrźgowe
Zakopane
1974Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
1975Warszawa, Galeria Sztuki Domu Wojska Polskiego (rze¼ba)
Wroc³aw, Muzeum Medalierstwa
Szko³a dla Niewidomych, Kraków
Bia³ystok, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
Olsztyn, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
1978Warszawa, Galeria Rze¼by (rze¼by, medale)
Katowice, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
£omæa, Biuro Wystaw Artystycznych
1979Katowice, Galeria Akademii Sztuk Piźknych (rze¼ba, medale)
Wroc³aw, Galeria "Awangarda"
1980Wroc³aw, Muzeum Sztuki Medalierskiej (medale)
Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba, medale)
1981Toruń, Biuro Wystaw Artystycznych
£ód¼, Biuro Wystaw Artystycznych
Bielsko-Bia³a, Biuro Wystaw Artystycznych
1982Lublin, Zamek
1984Londyn, Polski Instytut Kultury (rze¼ba, medale)
1985Gonsbrouth, Siedziba W³adz Miejskich (rze¼ba, medale)
1989Dijon, Musée des Beaux-Arts (rze¼ba, medale)
Bonn, Galeria Kurek (rze¼ba, medale)
1990Bruksela, Galerie de l'Hotel Europe (rze¼ba, medale)
1991Bydgoszcz, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba)
Ko³obrzeg, Biuro Wystaw Artystycznych (rze¼ba)
1992Louvain, Galerie de l'Art (rze¼ba)
1993Hasselt, Cultureel Centrum (rze¼ba, malarstwo, rysunek)
Barcelona, Galeria "Tuset" (rze¼ba)
Gorzów, Biuro Wystaw Artystycznych
Ko³obrzeg, GSW
1994Bonn, Galeria Kurek (rze¼ba, rysunek)
Bytom, Muzeum Górno¶l±skie (rze¼ba, malarstwo, rysunek)
Holandia, Galeria Visset (rze¼ba, malarstwo)
Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Druga Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
1995Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Trzecia Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
1996Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Czwarta Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
1997Kraków, Galeria "Kocio³ Artystyczny" (malarstwo)
Wieliczka, Miejski Dom Kultury "Sztygarówka" (malarstwo)
Su³kowice, O¶rodek Kultury (rze¼ba, malarstwo)
Krzeszowice, Galeria O¶rodka Kultury (malarstwo, rze¼ba, medale)
Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Pi±ta Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
1998Gdańsk, Galeria Top Art. (rze¼ba, malarstwo, rysunek)
W³oc³awek, Galeria Sztuki Wspó³czesnej (rze¼ba, malarstwo, rysunek)
Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Szósta Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
Holandia, Galeria Visset (rze¼ba)
1999Holandia, Galeria Visset (rze¼ba)
Belgia, Galeria Visset (rze¼ba)
Holandia, Park Królewski (rze¼ba plenerowa)
Kraków, Galeria Kersten (rze¼ba, malarstwo, rysunek)
Krzeszowice, Galeria KOK (rze¼ba, malarstwo)
Jaworzno, Galeria OBECNA (malarstwo, rze¼ba)
Chrzanów, Galeria NA STOKU (malarstwo, rze¼ba)
Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Siódma Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
2000Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Ósma Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
Bielsko-Bia³a, Galeria Artwood (rze¼ba, malarstwo)
2001Warszawa, Galeria Rempex (rze¼ba, malarstwo)
£ód¼, Galeria Adi Art. (rze¼ba, malarstwo)
Kraków, Studio Arka (rze¼ba, malarstwo)
Kraków, Galeria Autorska Bronis³awa Chromego,
Dziewi±ta Wystawa Poplenerowa (malarstwo)
2002Wieliczka, Muzeum Æup Krakowskich (rze¼ba)
Toruń, Galeria Sztuki Wozownia (rze¼ba, rysunek)
P³ock, P³ocka Galeria Sztuki (rze¼ba, rysunek)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2003Kraków, Muzeum Historyczne (rze¼ba)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2004Linz, Galeria prywatna (rze¼ba)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2005Niepo³omice, Zamek Królewski (rze¼ba, malarstwo, grafika, medale)
Voerde, Ratusz Miejski (rze¼ba)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
Linz, Casino Austria (rze¼ba)
2006Budapeszt, Zamek Królewski (grafika, rze¼ba)
Budapeszt, Dom Polski (grafika, rze¼ba)
Kraków, Ogrody Austriackiego Konsulatu Generalnego (rze¼ba)
Rapperswill, Muzeum Polskie (rze¼ba, grafika)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2007Kraków, Pa³ac Sztuki (malarstwo, rze¼ba)
Tistrup, Muzeum Janus Bygningen (rze¼ba, grafika)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2008Kraków, Galeria Politechniki Krakowskiej KOT£OWNIA (rze¼ba)
Lewocza, Spissky Hrad (rze¼ba)
Prešov, Sarisska Galeria (rze¼ba, malarstwo)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2009Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2010Linz (malarstwo, rze¼ba)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)
2011Bia³ystok, Muzeum Alfonsa Karnego (rze¼ba, malarstwo, grafika, medale)
P³ock, P³ocka Galeria Sztuki (rze¼ba, malarstwo, grafika, medale)
Kraków, Autorska Galeria Rze¼by Bronis³wa Chromego (malarstwo)