Menu Zamknij

– projekt w ramach programu Kultura Wrażliwa Urzędu Marszałkowskiego Małopolski

– cykl spotkań i warsztatów wokół twórczości artystycznej i naukowej krakowskiego artysty.

– źródło wydarzeń: wykład Bronisława Chromego z 1975 r. pod tytułem: „Rzeźba jako jedyna z dziedzin sztuk plastycznych dostępna dla przeżyć emocjonalno-estetycznych ludzi pozbawionych wzroku”. Zawiera on refleksje na temat odbioru sztuk plastycznych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Ich sercem są spotkania w istniejącym do dziś ośrodku przy ul. Tynieckiej. Artysta przygotował makiety rzeźb istotnych jego zdaniem dla historii sztuki i przeprowadził rozmowy z niewidomymi odbiorcami na temat sposobu poznawania i wrażeń płynących z takim kontaktem ze sztuką. Wypowiada przy tym szereg prekursorskich myśli wyprzedzających epokę, w której współcześnie pojmowana kwestia dostępności była nieznana.

Tytuł projektu – Wirujące życie – został zainspirowany zdaniem ze strony 35 wykładu: “Po pierwsze niewidomymi kieruje jakaś instynktowna potrzeba poznawania rzeczy z potrzeb życiowych, do udziału jako pełnoprawna jednostka w sprawach dotyczących całego narodu, w obronie istnienia, przed wyeliminowaniem ich z ogólnego toku wirującego wokół życia.”

PROGRAM PROJEKTU

– 29 października 2021, godz. 10.00 – konferencja „Wirujące życie – rzeźby Bronisława Chromego dostępne dla wszystkich” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1. W ramach konferencji:

  • Wykład Marka Jakubowskiego na temat przemyśleń Bronisława Chromego oraz nowoczesnego ujęcia udostępniania sztuk plastycznych. Jest to niezwykle ceniony w Polsce i za granicą specjalista tyflolog. Od lat związany z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. Prowadzi tam założone z jego inicjatywy pierwsze w Polsce Muzeum Tyflologiczne.
  • Prezentacja działań WBP w obszarze dostępności kultury
  • Dyskusja na temat dostępności
  • Spacer miejski szlakiem wybranych rzeźb: „Dwoje”, „Ryba”, „Owce”,  Pomnik żołnierzy PL Walczącej, Smok Wawelski, „Sowy” na Plantach. Komentarz – Grażyna Chromy-Rościszewska, audiodeskrypcja na żywo – Regina Mynarska

Zgłoszenia na konferencje prosimy nadsyłać na adres reginamynarska@gmail.com

– audiodeskrypcja w/w rzeźb, umieszczenie nagrań na stronie www Autorskiej Galerii Rzeźby Bronisława Chromego.

– listopad 2021 –  włączające warsztaty rzeźbiarskie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku – dr Magdalena Cisło, adiunkt krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres reginamynarska@gmail.com

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Opis alternatywny grafiki:

Na zielonym tle kompozycja i biały tekst. Prawą część wypełnia graficznie stworzony kulisty kształt przypominający kryształ. Jest on najeżony ostrymi szpikulcami. Kryształ przesłania fragment rzeźby Bronisława Chromego pod tytułem „Przed orbitowaniem”. To wygięta do tyłu postać nagiej kobiety. Jej widoczna do pasa sylwetka oraz twarz jest niewyraźna. Kształty są niedokładne, pozbawione szczegółów. Uniesione i wygięte do tyłu ręce kobiety splatają się z rękami innej postaci. Ginie ona za prawą krawędzią plakatu.

Tekst

Wirujące życie – rzeźby Bronisława Chromego dostępne dla wszystkich”

29 października 2021 – konferencja  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1.

Logotypy: Fundacja im. Bronisława Chromego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Małopolska

Font Resize
Contrast