Menu Zamknij

Fundacja

Fundacja im. Bronisława Chromego

W 2020 roku powołano do życia Fundację im. Bronisława Chromego. Jej celem jest propagowanie i dokumentowanie dorobku artystycznego prof. Bronisława Chromego, prowadzenie jego Autorskiej Galerii oraz opieka konserwatorska nad kolekcją dzieł Artysty. Podstawowe zadania Fundacji to zabezpieczenie dzieł, rozwinięcie działań Galerii m.in. jej aktywności edukacyjnej i artystycznej oraz powrót do tradycji tego miejsca poprzez organizację kina letniego przy Galerii Chromego. Planowane jest poszerzenie ilości warsztatów i zajęć plastycznych m.in. dla dzieci oraz dla osób z niepełnosprawnościami oraz uatrakcyjnienie oferty Galerii poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.  Prezesem Fundacji im. Bronisława Chromego jest jego młodsza córka Grażyna Chromy-Rościszewska. Działalność Fundacji wspierana jest przez Radę Fundacji – Iwonę Świdę-Chromy oraz Pawła Mierniczaka.

Działalność Fundacji im. Bronisława Chromego

Galeria we współpracy z Fundacją Pełni Kultury, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, z powodzeniem zorganizowała we wrześniu 2019 r. imprezę inaugurującą nowy etap swojej działalności. W 2020 roku Fundacja im. Bronisława Chromego we współpracy z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Fundacją Pełni Kultury, zrealizowała cykl koncertów zatytułowany „Muzyka Smoka”, który w związku z pandemią przeniesiony został częściowo do sieci. Fundacja im. Bronisława Chromego wspierała artystów muzyków w tym trudnym czasie, udostępniając bezpłatnie wnętrze Galerii do nagrań w ramach projektów „Kultura w sieci”. We wrześniu 2020 r. dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa, Fundacja im. Bronisława Chromego we współpracy z Fundacją Pełni Kultury zrealizowała cykl imprez uświetniających 25- lecie istnienia Galerii oraz 20-lecie odsłonięcia pomnika Piwnicy Pod Baranami. Galeria współpracuje również z Małopolskim Instytutem Kultury.

W najbliższym czasie planowane jest wydarzenie promocyjno-edukacyjne „Urodziny Smoka Wawelskiego”. Minęło już niemal 50 lat od chwili kiedy najbardziej znany Smok w Krakowie stanął u stóp Wzgórza Wawelskiego i niezmiennie jest jedną z najbardziej lubianych atrakcji turystycznych, szczególnie gdy zieje ogniem. Fundacja pragnie wykorzystać potencjał który drzemie w Autorskiej Galerii Bronisława Chromego oraz popularność dzieł Artysty znajdujących się w przestrzeni miejskiej Krakowa, do tego by zainteresować turystów i krakowian jego twórczością. W najbliższym czasie planowane jest doposażenie Galerii, m.in. zapewnienie jej systemu ogrzewania (którego nie posiada, a co uniemożliwia jej całoroczną działalność), tak aby móc w pełni realizować założone plany edukacyjne i artystyczne.

Działalność kulturalna


Działalność edukacyjnaFont Resize
Contrast