Menu Zamknij

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej przez Fundację im. Bronisława Chromego

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Fundacja im. Bronisława Chromego przygotowała poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez Fundację im. Bronisława Chromego informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundację im. Bronisława Chromego


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Fundacja im. Bronisława Chromego jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:
Fundacja im. Bronisława Chromego, 30-228 Kraków, ul. Halki 5c, tel. 602 725 305, adres e-mail: chromy.galeria@gmail.com
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
subskrypcji do newslettera, realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest
a) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
d) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i informacji.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie
i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do: 

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. 

Get acquainted with the privacy policy regarding the website of the The Bronisław Chromy Foundation. 

I. Who processes personal data and for what purpose

Personal data provided to us in connection with the registration and use of the online shop is processed by The Bronisław Chromy Foundation, 30-228 Kraków, ul. Halki 5c, tel. 602 725 305, adres e-mail: chromy.galeria@gmail.com
The personal data you provide, particularly your name, surname, user address, email address and phone number is processed:

 • to the extent necessary to establish and properly implement electronic services and to fulfil the orders placed by users;
 • in order to fulfil the orders placed by users for items from the stock of our online shop;
 • in order to operate the website, in particular the registration process;
 • in order to fill in the contact details questionnaire.


II. Transfer and sharing of personal data

Data Administrator reserves the right to transfer or share with third parties the personal data of users whose data is administered when:

 • the users grant their consent or
 • it is justified by the law or
 • it is necessary to provide services or
 • it is connected with pursuing claims or clarification of the circumstances regarding the users’ illegal use of electronic services.


III. Users’ rights and contact with the Administrator

Users have the right to:

 • access their personal data as well as to correct and update it,
 • contact the Data Administrator at any time in order to obtain information about whether and how the Data Administrator uses or intends to use their personal data,
 • submit a request to the Data Administrator to entirely or partially remove their personal data.

Data Administrator provides the opportunity for users to remove their personal data from the database at their request, as well as in other circumstances on the basis of the provisions of the existing law.


IV. Data protection terms
Data Administrator ensures the security of personal data through appropriate technical and organizational means in order to prevent it from being unlawfully processed. In addition, efforts are exerted to ensure that personal data is: 

 • correct and processed in accordance with the law,
 • accurate and updated,
 • kept no longer than necessary,
 • kept safe.


V. Data related to browsing the website content using cookies

The Data Administrator uses cookies in order to garner information such as how users use the website and in particular the number of their visits to the website, the duration of a visit, the material accessed and the user’s IP address. The administrator does not use such information to link it to personal data of the users or to identify users. The Data Administrator uses the above mentioned information solely in order to collect general statistical data and to improve the contents of the website and the quality of the provided services. In addition, the Data Administrator would like to inform that cookie files are discussed in detail in our Cookie Policy. 

Font Resize
Contrast