Menu Zamknij

W ramach jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania pomnika Smoka Wawelskiego autorstwa Bronisława Chromego, Fundacja im. Bronisława Chromego zrealizowała we współpracy z Gminą Miejską Kraków projekt, którego celem jest udostępnianie dzieł artysty osobom z niepełnosprawnością wzroku. Dostępność dzieł rzeźbiarskich była tematem pracy naukowej Bronisława Chromego z 1975 roku pt. „Rzeźba jako jedyna z dziedzin sztuk plastycznych dostępna dla przeżyć emocjonalno-estetycznych ludzi pozbawionych wzroku”. Bronisław Chromy zawarł w niej szereg prekursorskich myśli wyprzedzających epokę, w której współcześnie pojmowana kwestia dostępności była nieznana. Spacer z udziałem osób z niepełnosprawnością wzroku odbył się 26 października 2022 r.. Na trasie spaceru znalazły się cztery dzieła Bronisława Chromego zlokalizowane wokół wzgórza Wawelskiego, z finałem pod pomnikiem Smoka przed Smoczą Jamą.
W ramach projektu zrealizowano nagranie audiodeskrypcji, w którym głosu użyczyła żona zmarłego artysty, aktorka – Iwona Świda-Chromy.


AUDIODESKRYPCJA. SPACER MIEJSKI WOKÓŁ WZGÓRZA WAWELSKIEGO SZLAKIEM RZEŹB BRONISŁAWA CHROMEGO.
TRASA
POMNIK ŻOŁNIERZY POLSKI WALCZĄCEJ
SOWY
POMNIK PSA DŻOKA
POMNIK SMOKA WAWELSKIEGO
POMNIK ŻOŁNIERZY POLSKI WALCZĄCEJ
1992
SOWY
1959
POMNIK PSA DŻOKA
2001
POMNIK SMOKA WAWELSKIEGO
1972
OGLĄDANIE RZEŹBY PSA DŻOKA Z POMOCĄ ZMYSŁU DOTYKU.
OGLĄDANIE RZEŹBY SMOKA PRZY POMOCY ZMYSŁU DOTYKU.

Projekt zrealizowały: Regina Mynarska oraz Anna Franik

Teksty audiodeskrypcji: Regina Mynarska oraz Anna Franik

Głosu użyczyła Iwona Świda-Chromy – aktorka, żona zmarłego artysty

Nagranie: Janusz Gawron

Projekt powstał we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Font Resize
Contrast