Menu Zamknij

W 2022 roku Autorska Galeria Rzeźby Bronisława Chromego współpracowała z Panią Reginą Mynarską w ramach realizacji stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury”. Działania stypendialne nosiły tytuł “Kraina Zrozumienia, czyli teksty łatwe do czytania.” Stanowił je cykl wydarzeń edukacyjnych udostępniających kulturę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Powstały teksty ETR, czyli easy to read, prezentujące między innymi działania naszej Galerii. Odbyły się także dwukrotnie oprowadzania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną wg autorskiego scenariusza. We wrześniu 2022 r. w Galerii miały miejsce warsztaty dla edukatorów, koordynatorów i interpretatorów sztuki. Dotyczyły zasad tworzenia tekstów łatwych do czytania oraz potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wszystko po to, by Kraina Zrozumienia poszerzyła swoje terytorium, by przestrzeń na wspólne spotkania różnych osób była coraz większa. 

Prezentujemy teksty ETR o naszej Galerii, zachęcamy do korzystania z nich. Mamy nadzieję, że dostarczą one czytelnikom i czytelniczkom wielu ciekawych wrażeń. 

Font Resize
Contrast